Hội nghị Tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã Lũng Niêm năm 2023

Ngày 10/10/2023 00:00:00

Sáng ngày 10/10/2023 UBND xã Lũng Niêm tổ chức tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Lũng Niêm, Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách UBND xã; Hiệu trưởng các nhà trường; trưởng trạm Y tế, công an xã; Trưởng 8 thôn, phố; trưởng ban công tác MTTQ, trưởng các đoàn thể (chi hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên); tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, phố;

z4770396516528_ed7f68caf8d2725595a475bcda17bf90.jpg

Ảnh: Khai mạc hội nghị đồng chí Bùi Văn Tùng. CT UBND xã

Về nội dung tập huấn; Trung tâm Viễn thông Cẩm thủy - Bá Thủy triển khai kiến thức về chuyển đổi số bao gồm:

1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; với các nội dung về chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, kỹ năng số, an toàn thông tin và hướng dẫn quản lý, sử dụng nền tảng học trực tuyến (truy cập, đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, các thao tác trong quá trình học).

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về sử dụng trang thông tiên điện tử của xã.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng.

z4770396455340_3419440b301c1d0ea5762df334c51a21.jpg

z4770396399220_83d0b863be5c91d9676cc7893393e513.jpg

Ảnh: Trung tâm Viễn thông Cẩm thủy - Bá Thủy triển khai kiến thức về chuyển đổi số


z4770396432597_dfa445d088a7de49e2b45b719e7a0bd1.jpg
Ảnh: Các đại biểu tham dự buổi tập huấn về chuyển đổi số

Sau một buổi làm việc khân trương, trách nhiệm Hội nghị Tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã Lũng Niêm năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội nghị Tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã Lũng Niêm năm 2023

Đăng lúc: 10/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 10/10/2023 UBND xã Lũng Niêm tổ chức tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Lũng Niêm, Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách UBND xã; Hiệu trưởng các nhà trường; trưởng trạm Y tế, công an xã; Trưởng 8 thôn, phố; trưởng ban công tác MTTQ, trưởng các đoàn thể (chi hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên); tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, phố;

z4770396516528_ed7f68caf8d2725595a475bcda17bf90.jpg

Ảnh: Khai mạc hội nghị đồng chí Bùi Văn Tùng. CT UBND xã

Về nội dung tập huấn; Trung tâm Viễn thông Cẩm thủy - Bá Thủy triển khai kiến thức về chuyển đổi số bao gồm:

1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; với các nội dung về chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, kỹ năng số, an toàn thông tin và hướng dẫn quản lý, sử dụng nền tảng học trực tuyến (truy cập, đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản, các thao tác trong quá trình học).

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về sử dụng trang thông tiên điện tử của xã.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng.

z4770396455340_3419440b301c1d0ea5762df334c51a21.jpg

z4770396399220_83d0b863be5c91d9676cc7893393e513.jpg

Ảnh: Trung tâm Viễn thông Cẩm thủy - Bá Thủy triển khai kiến thức về chuyển đổi số


z4770396432597_dfa445d088a7de49e2b45b719e7a0bd1.jpg
Ảnh: Các đại biểu tham dự buổi tập huấn về chuyển đổi số

Sau một buổi làm việc khân trương, trách nhiệm Hội nghị Tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin, tăng cường công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã Lũng Niêm năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)