Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Lũng Niêm

Ngày 27/09/2023 00:00:00

Sáng ngày 27/9/2023 UBND xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Hội nghị do đồng chí Bùi Văn Tùng, PBT Đảng ủy, CTUBND xã; Đồng chí Hà Văn Tung, phó chủ tịch UBND xã đồng chủ trì.

HN 9.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Tùng Chủ tịch UBND xã nêu rõ, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra đầu nhiệm kỳ. Nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác năm 2023.

Hội nghị sơ kết 9 tháng.jpg
Trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 trình tại hội nghị do đồng chí Hà Văn Tung trình bày, nêu tóm tắt kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt nêu rõ ràng, chi tiết cụ thể nhưng nội dung còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu huyện giao và đảng bộ đề ra trong năm 2023, đặc biệt là Nghị Quyết của Đảng bộ xã Lũng Niêm trong năm 2023.Phần thảo luận được đồng chí Chủ tịch UBND duy trì, gợi ý thảo luận, các ý kiến phát biểu sôi nổi, tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay trong hội nghị, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành vượt mức theo phương hướng nhiệm vụ đề ra trong bản báo cáo tại hội nghị.

z4733396425770_9a73a7114a32ae317a34ac42d713fa79.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hà Thị Thoi huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những kết quả đã được trong 9 tháng đầu năm và định hướng những nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tiếp tục chỉ đạođẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.Các ban, ngành đoàn thể xã Lũng Niêm thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, nề nếp hành chính, kỷ luật trong Đảng...quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra.​
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Lũng Niêm

Đăng lúc: 27/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 27/9/2023 UBND xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Hội nghị do đồng chí Bùi Văn Tùng, PBT Đảng ủy, CTUBND xã; Đồng chí Hà Văn Tung, phó chủ tịch UBND xã đồng chủ trì.

HN 9.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Tùng Chủ tịch UBND xã nêu rõ, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra đầu nhiệm kỳ. Nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình công tác năm 2023.

Hội nghị sơ kết 9 tháng.jpg
Trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 9 tháng đầu năm 2023 trình tại hội nghị do đồng chí Hà Văn Tung trình bày, nêu tóm tắt kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt nêu rõ ràng, chi tiết cụ thể nhưng nội dung còn hạn chế, tồn tại và nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu huyện giao và đảng bộ đề ra trong năm 2023, đặc biệt là Nghị Quyết của Đảng bộ xã Lũng Niêm trong năm 2023.Phần thảo luận được đồng chí Chủ tịch UBND duy trì, gợi ý thảo luận, các ý kiến phát biểu sôi nổi, tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay trong hội nghị, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành vượt mức theo phương hướng nhiệm vụ đề ra trong bản báo cáo tại hội nghị.

z4733396425770_9a73a7114a32ae317a34ac42d713fa79.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hà Thị Thoi huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những kết quả đã được trong 9 tháng đầu năm và định hướng những nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tiếp tục chỉ đạođẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.Các ban, ngành đoàn thể xã Lũng Niêm thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, nề nếp hành chính, kỷ luật trong Đảng...quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đề ra.​
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)