Bài tuyên truyền chuyển đổi số: Hướng dẫn người dân tham gia quá trình Chuyển đổi số.

Ngày 14/09/2023 00:00:00

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LŨNG NIÊM

Hướng dẫn người dân tham gia quá trình Chuyển đổi số.

1. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

Dịch vụ công trực tuyến ngày nay càng trở nên phổ biến và được nhiều người dân sử dụng bởi những lợi ích mà nó đem lại trong việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính công trên môi trường mạng từ đó giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí...

Vậy Dịch vụ công là gì?. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Cơ quan nhà nước cung cấp Dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

1/ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

2/ Dịch vụ công trực tuyến một phần: Là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định của Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

So với việc thực hiện dịch vụ công truyền thống, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến có những lợi ích sau:

- Sử dụng dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, theo nhu cầu của người dân chỉ cần có thiết bị kết nối mạng.

- Đơn giản khi chỉ cần đăng ký 01 tài khoản và cung cấp thông tin liên quan một lần nhưng có thể sử dụng DVCTT trọn đời của tất cả các cơ quan các cấp.

- Rút ngắn thời gian gửi/ nhận hồ sơ, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại, chuẩn bị hồ sơ bản giấy cho người dân; đặc biệt là tránh được việc nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ, công chức khi người dân không cần phải hiện diện tại cơ quan nhà nước.

- Theo dõi, giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước từ khi nộp hồ sơ cho đến khi nhận kết quả.

- Được tham gia đánh giá mức độ hài lòng, góp ý trực tuyến để cải tiến việc cung cấp DVCTT của cơ quan nhà nước.

Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua các kênh nào?

Các kênh cung cấp DVCTT của cơ quan nhà nước bao gồm:

- 02 kênh chính thức:

(1) Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉhttps://dichvucong.gov.vn

(2) Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh tại địa chỉ: dichvucong. (tên bộ, tỉnh).gov.vn (viết liền không dấu).

- Các kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến khác:

(1) Mạng xã hội do cơ quan nhà nước cho phép cung cấp Dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật.

(2) Ứng dụng trên thiết bị di động của cơ quan nhà nước cho phép cung cấp Dịch vụ công trực tuyến.

Như vậy, hiện nay có nhiều kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng mà cơ quan nhà nước công bố để người dân chọn lựa sử dụng theo nhu cầu.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng DVCTT, trước tiên, truy cập vào kênh cung cấp DVCTT nêu trên, và thực hiện các bước sau đây:

Bước 1:Đăng ký/Đăng nhập tài khoản.

- Người dùng sử dụng các thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh) có kết nối mạng để truy cập vào các kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đã nêu ở trên.

- Đăng ký tài khoản nếu sử dụng lần đầu hoặc Đăng nhập tài khoản nếu đã có tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn.

Bước 2: Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

- Người dùng chọn Dịch vụ công trực tuyến cần sử dụng theo từ khóa, theo lĩnh vực, theo cơ quan thực hiện như đăng ký khai sinh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch cấp Quận/Huyện; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Cung cấp các thông tin, thành phần hồ sơ theo yêu cầu của DVCTT đó.

- Lựa chọn hình thức nhận kết quả trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính.

- Thanh toán lệ phí trực tuyến (nếu có).

Bước 3:Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên mạng.

- Người dùng sử dụng thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh) có kết nối mạng để truy cập vào các kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến.

- Chọn Tra cứu hồ sơ và làm theo hướng dẫn.

Lãnh đạo duyệt

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Hà Văn Hậu

Cành Nàng, ngày 14 tháng 9 năm 2023

Người soạn bài

Trương Văn Quảng

Bài tuyên truyền chuyển đổi số: Hướng dẫn người dân tham gia quá trình Chuyển đổi số.

Đăng lúc: 14/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LŨNG NIÊM

Hướng dẫn người dân tham gia quá trình Chuyển đổi số.

1. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

Dịch vụ công trực tuyến ngày nay càng trở nên phổ biến và được nhiều người dân sử dụng bởi những lợi ích mà nó đem lại trong việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính công trên môi trường mạng từ đó giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí...

Vậy Dịch vụ công là gì?. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Cơ quan nhà nước cung cấp Dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

1/ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

2/ Dịch vụ công trực tuyến một phần: Là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định của Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

So với việc thực hiện dịch vụ công truyền thống, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến có những lợi ích sau:

- Sử dụng dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, theo nhu cầu của người dân chỉ cần có thiết bị kết nối mạng.

- Đơn giản khi chỉ cần đăng ký 01 tài khoản và cung cấp thông tin liên quan một lần nhưng có thể sử dụng DVCTT trọn đời của tất cả các cơ quan các cấp.

- Rút ngắn thời gian gửi/ nhận hồ sơ, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại, chuẩn bị hồ sơ bản giấy cho người dân; đặc biệt là tránh được việc nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ, công chức khi người dân không cần phải hiện diện tại cơ quan nhà nước.

- Theo dõi, giám sát được quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước từ khi nộp hồ sơ cho đến khi nhận kết quả.

- Được tham gia đánh giá mức độ hài lòng, góp ý trực tuyến để cải tiến việc cung cấp DVCTT của cơ quan nhà nước.

Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp qua các kênh nào?

Các kênh cung cấp DVCTT của cơ quan nhà nước bao gồm:

- 02 kênh chính thức:

(1) Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉhttps://dichvucong.gov.vn

(2) Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh tại địa chỉ: dichvucong. (tên bộ, tỉnh).gov.vn (viết liền không dấu).

- Các kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến khác:

(1) Mạng xã hội do cơ quan nhà nước cho phép cung cấp Dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật.

(2) Ứng dụng trên thiết bị di động của cơ quan nhà nước cho phép cung cấp Dịch vụ công trực tuyến.

Như vậy, hiện nay có nhiều kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng mà cơ quan nhà nước công bố để người dân chọn lựa sử dụng theo nhu cầu.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng DVCTT, trước tiên, truy cập vào kênh cung cấp DVCTT nêu trên, và thực hiện các bước sau đây:

Bước 1:Đăng ký/Đăng nhập tài khoản.

- Người dùng sử dụng các thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh) có kết nối mạng để truy cập vào các kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đã nêu ở trên.

- Đăng ký tài khoản nếu sử dụng lần đầu hoặc Đăng nhập tài khoản nếu đã có tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn.

Bước 2: Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

- Người dùng chọn Dịch vụ công trực tuyến cần sử dụng theo từ khóa, theo lĩnh vực, theo cơ quan thực hiện như đăng ký khai sinh, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch cấp Quận/Huyện; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Cung cấp các thông tin, thành phần hồ sơ theo yêu cầu của DVCTT đó.

- Lựa chọn hình thức nhận kết quả trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính.

- Thanh toán lệ phí trực tuyến (nếu có).

Bước 3:Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên mạng.

- Người dùng sử dụng thiết bị (máy tính, điện thoại thông minh) có kết nối mạng để truy cập vào các kênh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến.

- Chọn Tra cứu hồ sơ và làm theo hướng dẫn.

Lãnh đạo duyệt

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Hà Văn Hậu

Cành Nàng, ngày 14 tháng 9 năm 2023

Người soạn bài

Trương Văn Quảng

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)