Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 17:39:34

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Ngọc Vinh

Bí thư Đảng ủy

01236545833

2

Hà Văn An

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy, CT HĐND

01236539078

3

Hà Văn Long

Phó bí thư - CT.UBND

0912996622

4

Hà Anh Cội

Phó chủ tịch HĐND

02378620914

5

Hà Đức Hạnh

Chủ tịch MTTQ

0949157751

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Hà Văn An

Chủ tịch HĐND

01236539078

2

Hà Anh Cội

Phó chủ tịch HĐND

02378620914

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Hà Văn Long

Chủ tịch

0912996622

2

Hà Văn Luyến

Phó chủ tịch

0917282069

3

Cao Văn Hùng

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

01664569267

4

Hà Văn Ngọc

UVUB - Trưởng công an

01639905767

5

Lương Hải Yến

Văn phòng thống kê

0916344900

6

Hà Xuân Thắng

Văn phòng thống kê

0914234983

7

Bùi Thị Hà

Tư pháp - Hộ tịch

01693474462

8

Hà Văn Tung

Địa chính – Nông lâm

0975936887

9

Hà Thị Liên

VHXH (Phụ trách CSXH)

0972067188

10

Lương Đức Bảy

VHXH (Phụ trách Văn hóa - Thông tin)

01699934520

11

Hà Văn Luyện

Địa chính - XD - GTTL

0964085898

12

Ngân Văn Tuân

Kế toán – Ngân sách

0981981386

13

Nguyễn Văn Trường

Kế toán – Ngân sách

0948513862

14

Hà Văn Đức

Văn thư Lưu trữ

01682107207

15

Hà Văn Tới

Phó trưởng công an

01656082041

16

Hà Văn Hạnh

Phó trưởng công an

0963123976

17

Hà Thị Thu Hương

Thú y

0979141205

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Hà Đức Hạnh

Chủ tịch

0949157751

2

Hà Văn Úy

Phó chủ tịch

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

1

Hà Văn Quy

Chủ tịch

01679789344

2

Hà Văn Tuần

Phó chủ tịch

01697839698

3

Hà Văn Lâm

Chủ tịch

01665777233

4

Hà Thị Then

Bí thư đoàn

0973434088

5

Hà Thị Thu Hà

Phó bí thư đoàn

0984948326

6

Lương Thị Huấn

Chủ tịch

01648172614

7

Hà Thị Lý

Phó chủ tịch

01673559806

8

Hà Thượng Dinh

Chủ tịch

9

Hà Xuân Trường

Chủ tịch

01668772939

10

Hà Văn Đức

Chủ tịch

01682107207

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 17:39:34 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hà Ngọc Vinh

Bí thư Đảng ủy

01236545833

2

Hà Văn An

Phó bí thư - T.Tr Đảng ủy, CT HĐND

01236539078

3

Hà Văn Long

Phó bí thư - CT.UBND

0912996622

4

Hà Anh Cội

Phó chủ tịch HĐND

02378620914

5

Hà Đức Hạnh

Chủ tịch MTTQ

0949157751

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Hà Văn An

Chủ tịch HĐND

01236539078

2

Hà Anh Cội

Phó chủ tịch HĐND

02378620914

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Hà Văn Long

Chủ tịch

0912996622

2

Hà Văn Luyến

Phó chủ tịch

0917282069

3

Cao Văn Hùng

UVUB - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

01664569267

4

Hà Văn Ngọc

UVUB - Trưởng công an

01639905767

5

Lương Hải Yến

Văn phòng thống kê

0916344900

6

Hà Xuân Thắng

Văn phòng thống kê

0914234983

7

Bùi Thị Hà

Tư pháp - Hộ tịch

01693474462

8

Hà Văn Tung

Địa chính – Nông lâm

0975936887

9

Hà Thị Liên

VHXH (Phụ trách CSXH)

0972067188

10

Lương Đức Bảy

VHXH (Phụ trách Văn hóa - Thông tin)

01699934520

11

Hà Văn Luyện

Địa chính - XD - GTTL

0964085898

12

Ngân Văn Tuân

Kế toán – Ngân sách

0981981386

13

Nguyễn Văn Trường

Kế toán – Ngân sách

0948513862

14

Hà Văn Đức

Văn thư Lưu trữ

01682107207

15

Hà Văn Tới

Phó trưởng công an

01656082041

16

Hà Văn Hạnh

Phó trưởng công an

0963123976

17

Hà Thị Thu Hương

Thú y

0979141205

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Hà Đức Hạnh

Chủ tịch

0949157751

2

Hà Văn Úy

Phó chủ tịch

CÁC NGÀNH ĐOÀN THỂ

1

Hà Văn Quy

Chủ tịch

01679789344

2

Hà Văn Tuần

Phó chủ tịch

01697839698

3

Hà Văn Lâm

Chủ tịch

01665777233

4

Hà Thị Then

Bí thư đoàn

0973434088

5

Hà Thị Thu Hà

Phó bí thư đoàn

0984948326

6

Lương Thị Huấn

Chủ tịch

01648172614

7

Hà Thị Lý

Phó chủ tịch

01673559806

8

Hà Thượng Dinh

Chủ tịch

9

Hà Xuân Trường

Chủ tịch

01668772939

10

Hà Văn Đức

Chủ tịch

01682107207