HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THÁNG 6 NĂM 2019

Ngày 27/06/2019 15:46:22

Sáng ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và bàn, thảo luận một số nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Sáng ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳđánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và bàn, thảo luận một số nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
000133.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu nămcấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực.Về kinh tế tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước được gần 2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có bước tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định; các ngành dịch vụ phát triển; giá trị xuất khẩu tăng so cùng kỳ; tổng nguồn vốn cho đầu tư phát triển trên 683 tỷ đồng, tăng 16,2% cùng kỳ; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh,đến nay,toàn huyện có 2 xã và 54 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đang tích cựcchỉ đạo xã Điền Trung về đích NTM trong năm 2019.Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác giáo dục được quan tâm chú trọng; công tác y tế được triển khai thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị ổn định, Quốc phòng được giữ vững, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Công tác Nội chính được thực hiện đạt kết quả; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện theo đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.
Thảo luận tại phiên họp các đại biểu đã cơ bản thống nhất về những nội dung báo cáo đã nêu, đồng thời nêu lên một số giải pháp tập trung thão gỡ khó khăn vướng mắc, trong đó tập trung vào công tác phát triển du lịch; công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản ở các điểm du lịch; thu hút đầu tư ,công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo; công tác tổ chức sắp xếp cán bộ trên địa bàn…
112.jpg
Đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện làm tốt công tác giảm nghèo; các ngành bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hiệu quả; làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên; các ngành tập trung đánh giá lại các chỉ tiêu, kết quả làm được, đưa ra các số liệu chứng minh cụ thể. Đánh giá một cách nghiêm túc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng sát với tình hình thực tế; tập trung tìm các giải pháp để thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng du lịch. Các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2019..

HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THÁNG 6 NĂM 2019

Đăng lúc: 27/06/2019 15:46:22 (GMT+7)

Sáng ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và bàn, thảo luận một số nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Sáng ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳđánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và bàn, thảo luận một số nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
000133.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu nămcấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực.Về kinh tế tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước được gần 2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có bước tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định; các ngành dịch vụ phát triển; giá trị xuất khẩu tăng so cùng kỳ; tổng nguồn vốn cho đầu tư phát triển trên 683 tỷ đồng, tăng 16,2% cùng kỳ; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh,đến nay,toàn huyện có 2 xã và 54 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đang tích cựcchỉ đạo xã Điền Trung về đích NTM trong năm 2019.Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác giáo dục được quan tâm chú trọng; công tác y tế được triển khai thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị ổn định, Quốc phòng được giữ vững, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Công tác Nội chính được thực hiện đạt kết quả; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện theo đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.
Thảo luận tại phiên họp các đại biểu đã cơ bản thống nhất về những nội dung báo cáo đã nêu, đồng thời nêu lên một số giải pháp tập trung thão gỡ khó khăn vướng mắc, trong đó tập trung vào công tác phát triển du lịch; công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản ở các điểm du lịch; thu hút đầu tư ,công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo; công tác tổ chức sắp xếp cán bộ trên địa bàn…
112.jpg
Đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện làm tốt công tác giảm nghèo; các ngành bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hiệu quả; làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên; các ngành tập trung đánh giá lại các chỉ tiêu, kết quả làm được, đưa ra các số liệu chứng minh cụ thể. Đánh giá một cách nghiêm túc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng sát với tình hình thực tế; tập trung tìm các giải pháp để thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng du lịch. Các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2019..