Tổ chức các hoạt động Văn hóa - TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2023

Ngày 28/08/2023 00:00:00

Sáng ngày 19/8/2023 UBND xã Lũng Niêmtổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước như chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập châu Tân Hóa (Nay là huyện Bá Thước) được thành lập ngày 03/8/1928. Chào mừng 78 nămNgày cách mạng tháng Tám thành công ( 19/8/1945-10/8/2023)và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023).
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khoẻ, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.
Gắn kết công tác tổ chức ngày hội thể dục thể thao cấp xã với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở KDC.

Các đc lãnh đạo tặng cờ Lưu niệm.jpg

Các đ/c lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham cia giả


z4617020565570_af6e0af2fe3e3a4a7bcd48518ef05f85.jpg
Các đ/c lãnh đạo tặng hoa cho các cá nhân, doanh nghiệp đẫ đồng hành cùng giải đấuz4617020646631_b9658dc0e5c3cef3af081b3baa46aca3.jpg
Có 16 độ tham gia tranh tàiz4617020536671_adf1df2b2fab3585e487eeea878ed05f.jpg

Trận khai mạc đã diễn ra hai đội nữ Thôn Đồng gặp nữ Phố Đoàn
Giải đấu lần này gồn 16 đội tham gia cả nam và nữ được chi thành hai bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Trong thời gian 10 ngày giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp vào ngày 28/8/2023 đã tìm ra nhà vô dịch cả nam và nữ thuộc về thôn Đồng đăng quang.


Đội nam đăng quang.jpg

Đội nam thôn Đồng đăng quang
z4643933038005_bf1c4efebcf6993227d09059ac0876c0.jpg

Đội nữ thôn Đồng đăng quang


Tổ chức các hoạt động Văn hóa - TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2023

Đăng lúc: 28/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 19/8/2023 UBND xã Lũng Niêmtổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước như chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập châu Tân Hóa (Nay là huyện Bá Thước) được thành lập ngày 03/8/1928. Chào mừng 78 nămNgày cách mạng tháng Tám thành công ( 19/8/1945-10/8/2023)và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023).
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khoẻ, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.
Gắn kết công tác tổ chức ngày hội thể dục thể thao cấp xã với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở KDC.

Các đc lãnh đạo tặng cờ Lưu niệm.jpg

Các đ/c lãnh đạo tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham cia giả


z4617020565570_af6e0af2fe3e3a4a7bcd48518ef05f85.jpg
Các đ/c lãnh đạo tặng hoa cho các cá nhân, doanh nghiệp đẫ đồng hành cùng giải đấuz4617020646631_b9658dc0e5c3cef3af081b3baa46aca3.jpg
Có 16 độ tham gia tranh tàiz4617020536671_adf1df2b2fab3585e487eeea878ed05f.jpg

Trận khai mạc đã diễn ra hai đội nữ Thôn Đồng gặp nữ Phố Đoàn
Giải đấu lần này gồn 16 đội tham gia cả nam và nữ được chi thành hai bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Trong thời gian 10 ngày giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp vào ngày 28/8/2023 đã tìm ra nhà vô dịch cả nam và nữ thuộc về thôn Đồng đăng quang.


Đội nam đăng quang.jpg

Đội nam thôn Đồng đăng quang
z4643933038005_bf1c4efebcf6993227d09059ac0876c0.jpg

Đội nữ thôn Đồng đăng quang


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)